marți, 25 decembrie 2012

Bucuria colindelor noastre se împleteşte din şiragul sfintelor
amintiri ale Moşilor şi Strămoşilor, din pioasele rugăciuni ale
Mamelor şi Bunicilor, din splendoarea mirifică a poeziei şi a dorului
mistic, din farmecul boieresc al muzicii populare, din fiorul plăcut
şi lacrima fierbinte a cântării, din strălucirea princiară a
costumelor populare, din datinile mişcătoare care tresaltă milenar,
din gândurile duioase ce ne întorc în Dumbrava copilăriei, din
sinţămintele dorinţelor sfinte ce ne fericesc, din plinătatea fiinţei
noastre morale în care se revarsă încântarea, din armonia
sufletească  în care se desfată Adevărul şi frumuseţea
Naşterii Celei de Sus şi din  Slava dumnezeiască a
Fecioarei Maria, care ne-a înfiat.


   NAŞTEREA  DUMNEZEIASCĂ A DOMNULUI  NOSTRU
 IISUS HRISTOS  SĂ VĂ UMPLE INIMILE CU BALSAMUL BUCURIEI !
   BUCURIA NAŞTERII DIVINE SĂ VĂ ÎNMIRESMEZE
SUFLETELE CU SPLENDOAREA  SERAFICĂ A COLINDELOR !
   SPLENDOAREA COLINDELOR  SĂ VĂ PRINDĂ ÎN HORA
 MARE A IUBIRII DE NEAM !
  IUBIREA DE NEAM  SĂ VĂ MÂNGÂIE FRUMUSEŢEA
 ÎNTR-O SUBLIMĂ ÎNCÂNTARE !
   SUBLIMA ÎNCÂNTARE SĂ VĂ  ÎNMUGUREASCĂ  DRAGOSTEA
     ÎNTRU DUMNEZEU ŞI ŢARĂ !

      Frumoasele  Imne-Cântări ne pregătesc inimile pentru îngereasca Bucurie:

                         HRISTOS SE NAŞTE, MĂRIŢI-L;
                         HRISTOS DIN CERURI, ÎNTÂMPINAŢI-L;
                         HRISTOS PE PĂMÂNT, ÎNĂLŢAŢI-VĂ.

   CÂNTAŢI DOMNULUI TOT PĂMÂNTUL ŞI CU BUCURIE
    LĂUDAŢI-L POPOARE, CĂ S-A PREAMĂRIT.

Niciun comentariu: