vineri, 8 martie 2013

FELICITARE   TUTUROR  FEMEILOR

Femeia este făcută de Creator ca urmare a unui plan dinainte stabilit, pentru a fi prietena bărbatului, cea care-i uzurpă singurătatea, îi înfrumuseţează viaţa prin gândurile ei, îi rafinează sentimentele cu dragostea ei, îl face temerar în credinţă, chibzuit şi ales al Cetăţii.
   Această capodoperă spune Părintele Nicodim Măndiţă, această creatură superioară care să-i fie omului ajutor în viaţa lui, a făcut-o şi o face numai Dumnezeu...În acel moment noua creatură privilegiată apare în lume strălucitoare de graţie şi de frumuseţe. La ieşirea din mâinile Universalului Creator, Eva era o capodoperă strălucită, minunată. Ea strălucea în toată măreţia adevăratei frumuseţi. În formele corpului ei se vedea perfecţiune şi proporţii, graţie şi gingăşie, forţă şi sănătate, demnitate în ţinuta sa şi măreţie în umblet, însoţite de simplitate şi modestie. Privirile ei scânteiau de fluidele inteligenţei. În corpul ei se oglindeau răsfrângerile curăţiei inimii; iar vocea ei era îmbelşugată de dulceaţă şi farmec.


    Singur cu sine, omul nu poate rămâne.
     Fiind hărăzit să iubească, se jertfeşte iubirii care sălăşluieşte în nimbul frumuseţii sufletului său.
      Primele raze strălucesc în el, le simte, dar le vrea privite în afara sa, în ea, în Icoana splendorii.
      Golit de sine, de căutarea sa, se umple de asemănare cu frumuseţea celuilalt.   
      Dacă Femeia mai are şi spirit dorul i se relevă în chip minunat iar frumuseţea i se înaripează.
      Se îndrăgosteşte uşor şi ştie să se facă iubită.
      În Femeie dragostea se naşte mereu, nu are vârstă. În ochii ei ca limbaj al sufletului suntem pemanent cuprinşi de iubire. Inima ei e o permanentă declaraţie de dragoste.
      Oameni perfecţi sunt numai cei care iubesc.
      Dragostea este o pururea sărbătoare, care surâde în cea mai înaltă prietenie.   
      Dragostea are un singur anotimp: Primăvara veşnică.
      Deşi bărbatul e focul, Femeia e cea care îl aprinde.
      Singura dovadă că trăim este Iubirea. Raza ei delicată se răsfiră sublim şi nobil într-o raţiune pură.
      Dragostea este coroana regală a Frumuseţii.
      Izvorul propriu însă, în ilustrarea frumuseţii este Femeia.

       FIŢI STRĂLUCITOARE DOAR PRIN IUBIRE !

      8 Martie 2013